יום ראשון 2 באפריל מכוניות וקפה וחדר תצוגה פתוחים במיוחד בין השעות 12:00-16:00