יום ראשון 5 בדצמבר פתוח במיוחד משעה 12:00 עד 16:00