Translated by Google Translate

NL EN US DE FR PL CZ ES PT IT SE HU GR RO SK JP CN AE IL
יום ראשון 1 בנובמבר (כל הקדושים) EXTRA פתוח מ 12: 00-16: 00


מרג'ה פראג

מרטג'ה פראג (גיל: סוד סודי) ניהול ולוגיסטיקה.

המכונית הראשונה שלי הייתה CVN 1985 אדום של סיטרואן 2. המכונית הקטנה הייתה מאוד נוחה בעיניי, אם כי עקיפת מכוניות אחרות בכביש המהיר הייתה די נושא. באחת הפעמים אפילו איבדתי את מכסה הגג ואת תא המטען כשנסעתי בדרכי הביתה, מפוצץ ברוח.

לאחר שסיימתי את קורס ה- MEAO עבדתי במספר עבודות שונות, כולל היותי מזכירה מבצעת של שירות הבריאות העירוני. מאז 2008 אני עובד ב- E&R Classics, דואג לניהול, הסדרי תעבורה וטיפול במסמכים.

מכונית החלומות שלי היא שברולט קורבט של 1957, ועדיף הדגם הדגם דו-גווני ותינוקות לבן. אני חושב שאוסטין הילי אדום ולבן אדום 3000 MKIII יפה גם כן.